پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها

در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!

سخنان پایانی و خداحافظی مانا نام عزت اله انتظامی در مراسم پاسداشت هفتاد سال حضورش در عرصه تئاتر و سینما – ونکوور ژوئن ۲۰۱۰

با هم این صدای بغض‌کرده را از آرشیو رادیو شهرگان بشنویم:

خانم‌ها، آقایان!
این هنرِ سینماست که شما در چشمان مرطوب من تشکر، قدردانی و سپاس من را ملاحظه می‌فرمائید.  دست‌تان را می‌بوسم.

Please follow and like us:
cool_twitter در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
icon_Visit_us_en_US در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
en_US_Follow در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
en_US_Tweet در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
cool_telegram در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
telegram_message در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
telegram در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
cool_linkedin در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
icon_en_US در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
en_US_share در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
cool_instagram در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
cool_fbmessenger در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!
cool_subscribe در چشمان ترش تشکر و قدردانی از مردم موج می‌‌زد!

Related posts

یک‌بار نزیستن و دو بار مردن

شهرگان

عصبانیت وزیر دفاع آمریکا از پیشنهاد ملک عبدالله برای حمله به ایران

شهرگان

بازداشت مصطفی عزیزی؛ تلخی و رنح یک بازگشت شجاعانه ‏

هادی ابراهیمی رودبارکی

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!