شعر گزيده‌ها

چند شعر از بهار زبردست

بهار زبردست؛ ۱۴ ساله، متولد شیراز است. جغرافیای زندگی‌اش بستری ایجاد کرده تا این شاعر نوجوان دغدغه‌هایش فرصت‌سوزی زندگی، گریه، ابرهای خیس و قطره‌های اشک باشد. ذهن‌اش درگیر نمادها، اشاره‌ها و استعاره‌هایی از رنج و اندوه و دلتنگی‌است. شعرهای او آینه‌‌ای از دنیای نوجوانان و جوانان امروز ایران است.

چند شعر از بهار زبردست ۱۴ ساله را در پی می‌خوانیم:

 

۱

زمان می دود

وقتی که فرصت‌ها

اجازه عمر را

به انسان‌ها نمی‌دهند

 

فکر‌ها

حکومت می‌کنند

بر دنیایی که خیال بود

 

عمر می‌شکند

خود را که زمان

فرا می رسد از نو

 

۲

گریه می‌کنم

با سه قطره خون

قطره‌ای

که دلتنگی را

‌دوست داشت

 

۳

در من تنگ می‌شود

تکه سنگی از اشک

 

تا پرواز فرشته

آغازی صبور در کلمات خیس

که با عکس خاطره

می‌شکنند

 

۴

ماه مه‌آلود

خواهر خورشید را

باد‌ می‌خواند

ابرها می‌گریند

حرکت

ایست می‌کند

زمان برو

دیگر

راهی نیست که برای تو بگرید

هیچ کس

گریستن را دوست نداشت

 

۵

دریا

رو می‌زند

به زمین

آسمانی

که اشک می‌ریخت

برای

قطره‌ای که ناپیدا بود

________________________

مرداد 1397

 

Please follow and like us:
cute_twitter چند شعر از بهار زبردست
icon_Visit_us_en_US چند شعر از بهار زبردست
fa_IR_Follow چند شعر از بهار زبردست
fa_IR_Tweet چند شعر از بهار زبردست
cute_telegram چند شعر از بهار زبردست
telegram_message چند شعر از بهار زبردست
telegram چند شعر از بهار زبردست
cute_linkedin چند شعر از بهار زبردست
icon_en_US چند شعر از بهار زبردست
en_US_share چند شعر از بهار زبردست
cute_whatsapp چند شعر از بهار زبردست
cute_instagram چند شعر از بهار زبردست
cute_soundcloud چند شعر از بهار زبردست
cute_fbmessenger چند شعر از بهار زبردست
cute_youtube چند شعر از بهار زبردست
icon_Visit_us_en_US چند شعر از بهار زبردست
cute_email چند شعر از بهار زبردست
cute_pinterest چند شعر از بهار زبردست
pinterest چند شعر از بهار زبردست
fa_IR_save چند شعر از بهار زبردست

Related posts

نور در تمامِ تَرین‌ها

شهرگان

نامه سرگشاده حامیان مادران پارک لاله به کاترین اشتون

شهرگان

غبار سیاست بر حادثه تروریستی اورلاندو

اردشیر زارعی قنواتی

اظهار نظر