آشیان / برچسب آرشیوها:  ،محمد محمدعلی، علی باباچاهی، رویاها را از ما نگرفته‌اند

برچسب آرشیوها:  ،محمد محمدعلی، علی باباچاهی، رویاها را از ما نگرفته‌اند

«رویاها را از ما نگرفته‌اند»

یادداشتی بر رُمان «جهان زندگان» نوشته‌ی محمّد محمّدعلی، 1391 ۱- در آرشیو موجود است دیگر دیری گذشته است که تداخل رویا و واقعیت در داستان یا رمان حیرت برمی‌انگیخت و مدافعان رمان رئالیستی با تقسیم‌بندی‌های رئالیسم و ضدرئالیسمی‌شان تحریف واقعیت و ایجاد واقعیت‌های هنری ظاهرا غیررئالیستی را نامطبوع و مسولیت‌گریز …

بیشتر بخوانید