آشیان / برچسب آرشیوها:  آزاده دواچی، تفکیک جنسیتی، تراژدی بی پایان، تبعیض علیه زنان

برچسب آرشیوها:  آزاده دواچی، تفکیک جنسیتی، تراژدی بی پایان، تبعیض علیه زنان

تفکیک جنسیتی: تراژدی بی پایان تبعیض علیه زنان

 از دوران انقلاب مشروطیت به این سو که به تدریج با تلاش جانفرسای جمعی از زنان ایرانی همچون صدیقه دولت آبادی، برای اولین بار خدمات تحصیلی به شکل «مدارس نوین دخترانه» شکل گرفت، همواره بخش اعظمی از جامعه پدرسالار کشورمان در مورد این امر موضع می گرفتند و با تحصیل …

بیشتر بخوانید