آشیان / برچسب آرشیوها:  آزاده دواچی، خشونت، علیه زنان، جنبش ها، ایدئولوژیک ، مردمحور، خاورمیانه، شهرگان

برچسب آرشیوها:  آزاده دواچی، خشونت، علیه زنان، جنبش ها، ایدئولوژیک ، مردمحور، خاورمیانه، شهرگان

خشونت علیه زنان در جنبش های ایدئولوژیک و مردمحور خاورمیانه

امسال  25 نوامبر 2011 ، مصادف با 4 آذرماه  1390 خورشیدی، همچون سال های گذشته، سالگرد «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» بار دیگر به ما زنان ایرانی، فرصت دوباره ای بخشیده است که تلاش های مان را برای مبارزه با اشکال گوناگون خشونت  علیه زنان، بسیج کنیم.  طبق …

بیشتر بخوانید