آشیان / برچسب آرشیوها:  آمریکا و کانادا، مقصد نخبگان مهاجر، شست و دو درصد مهاجرت ، ۵۰۰ پرفسور ایرانی در آمریکا

برچسب آرشیوها:  آمریکا و کانادا، مقصد نخبگان مهاجر، شست و دو درصد مهاجرت ، ۵۰۰ پرفسور ایرانی در آمریکا

۶۲ درصد مهاجرت و وجود ۵۰۰ پرفسور ایرانی در آمریکا

گزارش جدید از مهاجرت نخبه‌ها در آمریکا و کانادا: ۶۲ درصد مهاجرت و وجود ۵۰۰ پرفسور ایرانی در آمریکا   یکی از روزنامه های ایران با تیتر «المپیاد مهاجرت»، آماری جدیدی از مهاجرت نخبگان علمی کشور به دانشگاه های غربی منتشر کرده است. بنا بر این گزارش، 62 درصد از …

بیشتر بخوانید