آشیان / برچسب آرشیوها:  آوازهای بارانی، دفتر شعر، مجید میرزایی، فریده خردمند ، تانگو در باتلاق

برچسب آرشیوها:  آوازهای بارانی، دفتر شعر، مجید میرزایی، فریده خردمند ، تانگو در باتلاق

آوازهای بارانی

نگاهی به سه دفتر شعر مجید میرزایی این شعر بسیار کوتاه نیز ویژگی هایکو را دارد، چرا که بیان احساس درونی شاعر است و یکسره به دور است از حضور من شاعر. از این قرار «افول» را می‌توان موفق‌ترین هایکو از مجموعه‌ی اول دانست که تنها با یازده واژه، نه …

بیشتر بخوانید