آشیان / برچسب آرشیوها:  احسان مهرابی، از اعدام تا، قرارداد ۵ میلیارد تومانی

برچسب آرشیوها:  احسان مهرابی، از اعدام تا، قرارداد ۵ میلیارد تومانی

دو سرنوشت متفاوت برای یک اقدام

از اعدام تا قرارداد ۵ میلیارد تومانی شهرگان: بابت یک اقدام مشابه در جمهوری اسلامی گرفتن حکم اعدام و یا گرفتن ۵ میلیارد تومان بابت ساخت فیلم ممکن است نصیبتان شود. بستگی دارد طرف حسابت چه کسی باشد و چه زمانی گذارتان به جمهوری اسلامی افتاده باشد. ممکن است وقتی …

بیشتر بخوانید