آشیان / برچسب آرشیوها:  ارادهٔ قدرت، فریدریش نیچه ،معرفی کتاب، ابراهیم رزم آرا، شهرگان

برچسب آرشیوها:  ارادهٔ قدرت، فریدریش نیچه ،معرفی کتاب، ابراهیم رزم آرا، شهرگان

ارادهٔ قدرت، فریدریش نیچه

ترجمه: دکتر مجید شریف انتشارات، جامی چاپ / 1377 دربارهٔ نیچه (1844 – 1900) سخن بسیار گفته‌اند، دربارهٔ زندگی، شخصیت و افکار او. نیچه فیلسوفی است با آرا و عقاید متغیر.  آن چنان که گاهی اندیشه‌های او در جریان مطالعه و بررسی، متناقض و بی‌ثبات به نظر می‌آیند.  فلسفه‌ی او …

بیشتر بخوانید