آشیان / برچسب آرشیوها:  ارین تاتوم

برچسب آرشیوها:  ارین تاتوم

به من نگویید زیبا هستم

مطلب زیر[1] نوشته «ارین تاتوم»[2] است که توسط مهسا پناه شاهی به فارسی برگردانده شده‎:‎ چنین فرض می شود که هر زنی، صریحاً، آرزو و حتی نیاز به شنیدن جمله ‏‎»‎تو زیبا هستی‎ «‎را دارد. من هم مثل بیشتر دخترها ‏آرزوی زیبایی داشتم. در کودکی، ساعت ها با وسایل آرایشی مشغول …

بیشتر بخوانید