آشیان / برچسب آرشیوها:  از این جماعت

برچسب آرشیوها:  از این جماعت

از این جماعت

اخیراً در پی مطرح شدن حق زبان مادری از جانب سخنوری که عمرش را بر اعتلای زبان ملی (فارسی) و ادبیات فارسی زبان نهاده همه روزه شاهد موج حملاتی ناسیونالیستی و گاها فاشیستی و احساسی که هرروز بر شدت و تندی این حملات افزوده می‌شود به ایشان آقای دکتر براهنی هستیم… …

بیشتر بخوانید