آشیان / برچسب آرشیوها:  اسداله مدنبی، ديوار، سفارت، مجازی، آمریکا، ایران، شهرگان

برچسب آرشیوها:  اسداله مدنبی، ديوار، سفارت، مجازی، آمریکا، ایران، شهرگان

چگونه از ديوار سفارت مجازی بالا برويم

ای بخشکی شانس. اونم وسط ظهر عاشورا درحالی که همه خسته و کوفته دربدر در فضای حقيقی و مجازی دنبال يک ليوان شربت شيرين می گشتند تا انرژی بگيرند، باز اين امپرياليسم نابکار پريد وسط و صف را بهم زد و داد و هوار راه انداخت که اينطرف هم يه …

بیشتر بخوانید