آشیان / برچسب آرشیوها:  اسماعیل قنواتی، شعر

برچسب آرشیوها:  اسماعیل قنواتی، شعر

چند شعر از اسماعیل قنواتی

«روی تمامی سطرها دندان زده‌ی توام»    دندان نگیر این سیب نرسیده است این من هیچگاه نمی رسد به دست به درخت دست  به دست   آدم حشری تر از حشرات دندان نگیر این سیب نمی رسد ولی این من این آدم در این حوا فقط می کشد نفس سیب …

بیشتر بخوانید