آشیان / برچسب آرشیوها:  اسید می آید

برچسب آرشیوها:  اسید می آید

در کوچه اسید می آید

شعری از پگاه احمدی   در کوچه اسید می آید* در کوچه اسید می آید هوا زنی زیباست  که مثل یک سوراخ مسدود می شود هوا زنی امن است که صورتش از قصه سوخت به سینه ای رکیک می زنم و باز روی دسته ی چاقو ، ریحان روئیده است آخ …

بیشتر بخوانید