In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اشغال ونکوور، مژگان ق.، آرت گالری، ونکوور، Occupy Vancouver

اشغال ونکوور

Occupy Vancouverاین نوشته نظر و دیدگاه شخصی من به عنوان ناظر بی طرف و بیننده‌ای به دور از قضاوت و تحلیل تخصصی است. اینکه این حرکت تا چه حد واقع‌بینانه و اهدافش تا چه حد شدنی‌است، بحث کارشناسانه می‌خواهد و متخصصین فن!…
ادامه مطلب ...