In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اصراری که نمی دانی

واسازی زبان و کلیشه‌های جنسیتی‌

واسازی زبان و کلیشه‌های جنسیتی‌: نگاهی به مجموعه‌ی شعر «اصراری که نمی دانی» سروده‌ی طیبه حسین زاده نگاهی به ادبیات زنان در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر چه قدر دامنه‌ی فعالیت‌های اجتماعی زنان بیشتر شده‌است، تلاش برای بازسازی واقعیت از…
ادامه مطلب ...