آشیان / برچسب آرشیوها:  اصراری که نمی دانی

برچسب آرشیوها:  اصراری که نمی دانی

واسازی زبان و کلیشه‌های جنسیتی‌

آزاده دواچی

واسازی زبان و کلیشه‌های جنسیتی‌: نگاهی به مجموعه‌ی شعر «اصراری که نمی دانی» سروده‌ی طیبه حسین زاده  نگاهی به ادبیات زنان در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر چه قدر دامنه‌ی فعالیت‌های اجتماعی زنان بیشتر شده‌است، تلاش برای بازسازی واقعیت از طریق آثار ادبی شدت بیشتری یافته است. اما از سوی …

بیشتر بخوانید