In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود

در این جهان بی‌مرز، بی‌مرزی من عین مرز است!

گفت‌وگو با نانام، به بهانه‌ی انتشار سایت-کتابِ «اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود»؛در این جهان بی‌مرز، بی‌مرزی من عین مرز است! - بخش دوم و پایانی -اگر گفت‌وگو یا بهتر است بگویم گپِ خودمانی‌ِ من با نانام را در شماره‌ی گذشته…
ادامه مطلب ...

نگاهی به اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود اثر نانام

هر متنی به خودی خود حاوی رموز و پایه های زیر ساختی است که محتویات آن بر حسب شرایط بر مخاطب تاثیر می گذارد. کارکردهای متن و زبان نوشتاری به گونه ای محسوس با تصاویر و یا ذهن هر شاعری در ارتباط نزدیک است به این ترتیب می توان گفت هر چه قدر متن…
ادامه مطلب ...