آشیان / برچسب آرشیوها:  اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود

برچسب آرشیوها:  اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود

در این جهان بی‌مرز، بی‌مرزی من عین مرز است!

گفت‌وگو با نانام، به بهانه‌ی انتشار سایت-کتابِ «اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود»؛ در این جهان بی‌مرز، بی‌مرزی من عین مرز است!  – بخش دوم و پایانی – اگر گفت‌وگو یا بهتر است بگویم گپِ خودمانی‌ِ من با نانام را در شماره‌ی گذشته نخوانده‌اید برایتان می‌گویم که کار …

بیشتر بخوانید

نگاهی به اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود اثر نانام

هر متنی به خودی خود حاوی رموز و پایه های زیر ساختی است که محتویات آن بر حسب شرایط بر مخاطب تاثیر می گذارد. کارکردهای متن و زبان نوشتاری به گونه ای محسوس با تصاویر و یا ذهن هر شاعری در ارتباط نزدیک است به این ترتیب می توان گفت هر …

بیشتر بخوانید