آشیان / برچسب آرشیوها:  افتتاح نمایشگاه، برنامه جهانی غذا، ایرانیان، به جای بمب و موشك، هنر، شهرگان، معتمد آریا، کابلی خوانساری، خسرو سینایی

برچسب آرشیوها:  افتتاح نمایشگاه، برنامه جهانی غذا، ایرانیان، به جای بمب و موشك، هنر، شهرگان، معتمد آریا، کابلی خوانساری، خسرو سینایی

هر کس که در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید

سینایی در مراسم افتتاح نمایشگاه برنامه جهانی غذا: ایرانیان به جای بمب و موشك، هنر داشته‌اند معتمد آریا: هنر و تاثیری که یک اثر هنری می‌گذارد از هر عنصر دیگری در دنیا برنده‌تر و تاثیر گذار‌تر است. کابلی خوانساری: یکی از سرلوحه‌های رفتاری ما شعری از ابوالحسن خرقانی است که می‌گفت: هر …

بیشتر بخوانید