آشیان / برچسب آرشیوها:  افزایش حوادث شغلی، سال ظهور بقیةاله ، روز جهانی کارگر، قربانیان حوادث شغلی، محمد صفوی، شهرگان

برچسب آرشیوها:  افزایش حوادث شغلی، سال ظهور بقیةاله ، روز جهانی کارگر، قربانیان حوادث شغلی، محمد صفوی، شهرگان

افزایش حوادث شغلی در «سال رسیدن به ظهور بقیةاله »

در آستانه روز جهانی کارگر و در همبستگی با روز جهانی قربانیان حوادث شغلی (28 اوریل)  سال 1390، سالی که گذشت از جانب رهبر جمهوری اسلامی سال «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد. برخی از «علمای اعلام» به خاطر اینکه وجهی الهی و دینی و مقدس به این سال بدهند برای …

بیشتر بخوانید