آشیان / برچسب آرشیوها:  افشین اسانلو

برچسب آرشیوها:  افشین اسانلو

از بیش از سه دهه سرکوب تا مرگ مشکوک «افشین اسانلو»

مردم ایران با استفاده از فضای”انتخاباتی” دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران، یکبار دیگر به‌شیوه‌ی صلح آمیز و خردمندانه، نشان دادند که خواستار برچیده‌شدن فضای امنینی و سرکوب از صحنه اجتماعی و سیاسی ایران هستند و بر آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکید کردند. با وصف براین تاکید، خبر مرگ …

بیشتر بخوانید