In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

افغانستان،عبدالرحیم، احمد پروانی

بیعدالتی در افغانستان نهادینه می شود

سه داستان و یک فرجام یک – داستان حلیمه دانشجوی دانشکده طبحلیمه یکی از پرکارترین و لایقترین دانشجویان در دانشکده طب کابل است. جوان است و مثل بسیاری از جوانان دگر آرزوهای بیشماری در سر می پروراند. یکی از این…
ادامه مطلب ...