ادبیات شعر

پایان راه دو شاعر؛غلامرضا بروسان و الهام اسلامی

شهرگان
دوشنبه، ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۰، پایان راه غلامرضا بروسان و الهام اسلامی بود، زوج شاعری که در این سال‌های اخیر درخشیدند و شعرهایشان به خلوت...