آشیان / برچسب آرشیوها:  الهام گُردی

برچسب آرشیوها:  الهام گُردی

اندوه بی وطنی – گذشته‌های نوستالوژیک

یادداشتی بر کتاب “عطر زنی در آسانسور” سرودهٔ الهام گُردی در برخورد با شعرهای الهام گُردی دو چیز است که شدیداً در فضای کتاب او قابل دریافت هستند. نخست غم و اندوه حاصل از دوری و مهاجرت و دیگری رفتارهای نوستالوژیک‌گونه شاعر که گاه به تکرار رسیده است. نباید از …

بیشتر بخوانید