In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

امیرنعیم حسینی

یادداشتی کوتاه درباره تئاتر «از انعکاس شهرهای دور»

جالب است که چطور یک اثر هنری آن‏قدر دو پاره می‏شود، و پاره‏ها به قدری متفاوتند - چه از منظر سبکی و چه محتوایی و چه کیفی - که به یک زبان حرف زدن و به یک نگاه قضاوت کردن درباره کلیت اثر، برای بیننده، خاص و عام هر دو، به چالشی می‏ماند. اجرای…
ادامه مطلب ...