آشیان / برچسب آرشیوها:  امیر آشوری، مرضیه وفامهر، تهران من برای فروش

برچسب آرشیوها:  امیر آشوری، مرضیه وفامهر، تهران من برای فروش

نامه ای به مرضیه وفامهر

تهرانی که تو با وفاداری هایت به اوج گرانبهای خیابانهای بی اسم نشان دادی ، در من یادآور لولیدنی شد در بن بستهایی که دیگر هیچ اقلیمی مرا پذیرا نیست. باور کن مرضیه جان بوی تعفنِ کهریزک ، اوین و خصوصن بند 209 با حضورت معطر ترین آشیانه ی هستی …

بیشتر بخوانید