In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

امین بزرگیان، عقب نشینی، اصغر فرهادی، جدایی نادر از سیمین، فیلم، اسکار 2012

عقب نشینی اصغر فرهادی

فیلم "جدایی نادر از سیمین" موفق به دریافت جایزه اسکار شد. فارغ از این جایزه، تمامی شواهد و مدارک و دیدگاه ها ما را متقاعد می کند که فیلم اصغر فرهادی را موفق ارزیابی کنیم. موفقیتی در سطح جهانی و موفقترین اثر سینمایی تاریخ سینمای…
ادامه مطلب ...