In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

انتشارات گیلگمیشان

ده شعر از باهار نارنج، برگرفته از کتاب “آه ماهی‌ها”، انتشارات گیلگمیشان

خودزندگی نوشتِ "باهار نارنج":نامبرده در سالی از سال‌های بمباران در جایی دور از بمباران با چشم‌های روشن به دنیا نگاه کرد، ترسید و خواست برگردد اما راه شکم مادرش را بستند و نامبرده لخت و عور توی این دنیا تنها ماند. پدربزرگش گاوی خرید تا…
ادامه مطلب ...