ایران گزيده‌ها

انجمن ایرانی، برنده جایزه ایدز سازمان ملل متحد شد

شهرگان
بی بی سی: افرای سبز، یک انجمن غیردولتی ایرانی برنده جایزه سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری از ایدز شد. این جایزه در شهر...