ایران جهان رويدادها صفحه اول گزارش

گزارشی از کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا

شهرگان
گزارش انور میرستاری از کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا  – ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ روز چهارشنبه خانم ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا در دیداری که با...