In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

انگیزه

اعضای ایرانی یک گروه موسیقی در نیویورک کشته شدند

پلیس از انگیزه ضارب که به یک گروه موسیقی دیگر تعلق داشته، اطلاعی نداردیک توضیح:در تنظیم اولیه خبر، عکس گروه Hypernova اشتباهاً به جای گروه «یلو داگز» استفاده شده‌بود که بدینوسیله ضمن جایگزین کردن عکس درست در این صفحه، از…
ادامه مطلب ...