آشیان / برچسب آرشیوها:  اول ماه می

برچسب آرشیوها:  اول ماه می

بیانیهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

بیانیهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری روز جهانی کارگر ۲۰۱۵: به پیش! با عزمی راسخ، با همبستگی انترناسیونالیستی، با مبارزه! ترجمهٔ‌ حبیب ناظری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (WFTU) به مناسبت روز جهانی کارگر، اوّل ماه مه ۲۰۱۵ [۱۱ اردیبهشت ۹۴]  درود گرم و مبارزه‌جویانهٔ خود را به طبقهٔ کارگر جهان و …

بیشتر بخوانید