In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ایرانیان دستگیر شده، سوریه، عضو سپاه پاسداران

48 ایرانی دستگیر شده در سوریه عضو سپاه پاسداران معرفی شدند

پخش اولین ویدیو از بازداشت شدگان از العربیهاولین فیلم ویدیوئی از ایرانیانی که توسط ارتش آزاد سوریه در دمشق بازداشت شده اند روز یکشنبه 5-8-2012 از العربیه پخش شدارتش آزاد سوریه بازداشت شدگان را "شبیحه های ایرانی" یا " اراذل و اوباش…
ادامه مطلب ...