آشیان / برچسب آرشیوها:  با نویسنده

برچسب آرشیوها:  با نویسنده

وداع با نویسنده خستگی ناپذیر

قلبش گرفت و بیمارستان نتوانست آن قلب را متقاعد کند از تپیدن در سینه نویسنده ناایستد، آقای مهندس، آقای نویسنده، اهل صبوری و مهربانی؛ سفر خوش! آنها که فتح‌الله بی‌نیاز را از نزدیک می‌شناختند در یک نکته اتفاق‌نظر داشتند، او دیر آمد، دیر شروع به نوشتن کرد، اما مخاطبان ادبیات …

بیشتر بخوانید