آشیان / برچسب آرشیوها:  تأمین سود

برچسب آرشیوها:  تأمین سود

سیاست ریاضت‌کشی: تأمین سود از نابرابری زنان

Elsie وقتی به خانه امن در همیلتون مراجعه کرد، بازگردانده شد. Marie-Josée  در زمینه بهداشت زنان بومی کار می‌کرد تا اینکه مرکز بهداشتی که او در آنجا به کار مشغول بود، بسته شد. به Ariella که یک کار دفتری دارد، نسبت به مردی که در یکی از ارگان‌های دولتی کار …

بیشتر بخوانید