In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تب و لرز

تب و لرز

 تبِ شبانهتبِ شبانهلحظه‌ها را دانه به دانه                          می‌ترکانم . . . می‌ترکانمساکن يک گلدان‌ام                     جای ريشه‌هايم تنگ                     رگ‌هايم خشک                     روحم گيج…
ادامه مطلب ...