In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تب و لرز

تب و لرز

  تبِ شبانه تبِ شبانه لحظه‌ها را دانه به دانه                           می‌ترکانم . . . می‌ترکانم ساکن يک گلدان‌ام                      جای ريشه‌هايم تنگ                      رگ‌هايم خشک                      روحم گيج…
ادامه مطلب ...