آشیان / برچسب آرشیوها:  تب و لرز

برچسب آرشیوها:  تب و لرز

تب و لرز

  تبِ شبانه تبِ شبانه لحظه‌ها را دانه به دانه                           می‌ترکانم . . . می‌ترکانم ساکن يک گلدان‌ام                      جای ريشه‌هايم تنگ                      رگ‌هايم خشک                      روحم گيج                      رويايم خشک                      خشک است . . . بنيانم ميهمان يک حيوا‌ن‌‌ام                           آبم پَست                            نانم پَست                            زمين …

بیشتر بخوانید