ادبیات نقد و بررسی

رمان «برهنه در باد» محمد محمدعلی توسط نشر مرکز در ایران تجدید چاپ شد

هادی ابراهیمی رودبارکی
روزنامه شرق در ایران، به انگیزه بازچاپ رمان «برهنه در باد» محمد محمدعلی توسط نشر مرکز در ایران، گفت‌و گویی با او انجام داد که...