In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تجمع، ۲۰۰ راننده، شرکت واحد، مقابل شورای شهر، تهران

تجمع ۲۰۰ راننده شرکت واحد در مقابل شورای شهر تهران

 حدود ۲۰۰ راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح روز سه شنبه در مقابل ساختمان شورای شهر، در خيابان بهشت تهران تجمع کردند.به گزارش خبرگزاری ايلنا، رانندگان شرکت واحد به آنچه تبعيض در ارائه مزايای شغلی ميان پرسنل اين مجموعه و…
ادامه مطلب ...