In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تحریم شدن

هفت‌شنبه‌های بلوچ

ترسِ غرب از تحریم شدنحضرت رهبر تهدید فرموده‌اند که غرب را تحریم خواهند کرد. عمه جان از این تهدید حضرت رهبر بسیار به وجد آمده است. او پس از سردادن شعار دشمن شکن مرگ بر آمریکا، گفت که ما باید خیلی زودتر، این کار را آغاز می‌کردیم تا غرب به…
ادامه مطلب ...