آشیان / برچسب آرشیوها:  تحمیل

برچسب آرشیوها:  تحمیل

«نسل کشی فرهنگی»

کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا، سیاست چندین ساله کانادا در رابطه با به زورجداکردن کودکان بومی از خانواده‌هایشان و اسکان آنها در مدارس مسکونی مسیحی دولتی را به عنوان “نسل کشی فرهنگی” قلمداد نمود و به کار خود پایان داد. پس از شش سال تحقیق و بررسی، این کمیسیون کار …

بیشتر بخوانید