نقد و بررسی

ترجمه یولسیز برای ایران

بهادر باغبانی
اکرم پدرام‌نیا، رمان‌نویس و مترجم ایرانی-کانادایی، درباره‌ ترجمه یولسیز جیمز جویس به فارسی، فرار از سانسور و مصادره مقاومت به نفع امپریالیسم می‌نویسد. رمان ایرانی...