آشیان / برچسب آرشیوها:  تزوتان تودوروف، جوامع دموکرات، چند سال‌ نوری، سیستم نظارت، اروپای شرقی، سئیده جدیری، سرجی دوریا، شهرگان، ادبیات، بلغارستان

برچسب آرشیوها:  تزوتان تودوروف، جوامع دموکرات، چند سال‌ نوری، سیستم نظارت، اروپای شرقی، سئیده جدیری، سرجی دوریا، شهرگان، ادبیات، بلغارستان

«جوامع دموکرات چند سال‌ نوری از سیستم نظارت اروپای شرقی فاصله دارند»

تزوتان تودوروف در گفت و گو با سرجی دوریا: «جوامع دموکرات چند سال‌ نوری از سیستم نظارت اروپای شرقی فاصله دارند» بخش نخست گفت‌وگوکننده: سرجی دوریا ترجمه: سپیده جدیری تزوتان تودوروف نوجوانی بیش نبود که آلبر کامو مقاله‌ای سرشار از نفرت درباره‌ی چپ‌هایی که هنوز برای کمونیسم و شوروی مدیحه‌ …

بیشتر بخوانید