آشیان / برچسب آرشیوها

برچسب آرشیوها

از تصویر نورانی در ماه، تا تصویر مقوایی در فرودگاه

از زمانی که اکثریت مردم ایران آرمان‌ها و ایده‌های خود را در آسمان جستجو می‌کردند و تصویر ناجی خود را در ماه می‌دیدند، بیش از ۳۳ سال می‌گذرد.  تصویری که قرار بود برایشان آزادی‌های فردی و اجتماعی و رفاه اقتصادی را به ارمغان بیاورد و تصویرش در کره ماه بر …

بیشتر بخوانید