آشیان / برچسب آرشیوها:  تصویر، نورانی، ماه، مقوایی، خمینی، ایران، هادی ابراهیمی، شهرگان، فرودگاه

برچسب آرشیوها:  تصویر، نورانی، ماه، مقوایی، خمینی، ایران، هادی ابراهیمی، شهرگان، فرودگاه

از تصویر نورانی در ماه، تا تصویر مقوایی در فرودگاه

از زمانی که اکثریت مردم ایران آرمان‌ها و ایده‌های خود را در آسمان جستجو می‌کردند و تصویر ناجی خود را در ماه می‌دیدند، بیش از ۳۳ سال می‌گذرد.  تصویری که قرار بود برایشان آزادی‌های فردی و اجتماعی و رفاه اقتصادی را به ارمغان بیاورد و تصویرش در کره ماه بر …

بیشتر بخوانید