آشیان / برچسب آرشیوها:  تظاهرات، مردم تهران؛ سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن

برچسب آرشیوها:  تظاهرات، مردم تهران؛ سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن

تظاهرات مردم تهران؛ سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن

تظاهرات مردم تهران با شعار، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن – ۱۲ مهر.۱۳۹۱ لینک‌های تظاهرات مردم تهران: http://www.youtube.com/watch?v=xi3Q2b0AmkY&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=Ljg4TZktuKQ&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=OpKI0vZ6xI0&feature=player_embedded

بیشتر بخوانید