In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تعطیلی، ۱۰۰ چاپخانه، شهر تهران، یکسال اخیر

تعطیلی بیش از ۱۰۰ چاپخانه در شهر تهران در یکسال اخیر

چاپ‌خانه‌ها به چای‌خانه تبدیل می‌شوند، كارگران صنعتی به..؟با نزدیك شدن به پایان سال و در حالی كه توقع افزایش فعالیت‌های صنعت چاپ وجود دارد، این صنعت با بحرانی بسیار عمیق و جدی روبرو است و بسیاری از چاپخانه‌…
ادامه مطلب ...