تازه‌ترین‌ها
آشیان / برچسب آرشیوها:  تلفنِ شیخ و شیطان بزرگ

برچسب آرشیوها:  تلفنِ شیخ و شیطان بزرگ

تلفنِ شیخ و شیطان بزرگ

اوباما: به به به! شیخا! دیدی که عاقبت گذر پوست به دباغ خانه می‏افته؟ البته اینو فردوسی نگفته. ها ها ها! حسن آقا: آی برینگ پیس. اوباما: محورِ شرارت! پس  آمریکا هیچ غلطی نمی‏کنه هان؟ هیچ می‏دونی که این سمبولیکلی بدو بدو آمدن و به پای ما افتادنه؟ حسن آقا: …

بیشتر بخوانید