In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

جای پای عید، شعر غرب، جای خالی امید، شعر ما، سپیده جدیری، علی نگهبان، شهرگان

جای پای عید در شعر غرب، جای خالی امید در شعر ما

(بخش سوم و پایانی) سپیده جدیری پرونده‌‌ای که در "مقایسه‌ی میزان پرداختن به عید به عنوان نماد سُروری مشترک در شعر معاصر ایران و غرب" گشوده بودیم، در این هفته و با در میان گذاشتن سؤالاتمان با مهری جعفری، شاعر،…
ادامه مطلب ...

جای پای عید در شعر غرب، جای خالی امید در شعر ما

(بخش دوم) - گفت و گو با علی نگهبان هفته‌ی گذشته پرونده‌ای را در "مقایسه‌ی میزان پرداختن به عید به عنوان نماد سُروری مشترک در شعر معاصر ایران و غرب" گشودیم با این هدف که علل رویکرد عمومی شاعران امروز ایران را به…
ادامه مطلب ...