آشیان / برچسب آرشیوها:  جرم نرگس محمدی، مرام، دربند، منصوره شجاعی، زنان، شهرگان

برچسب آرشیوها:  جرم نرگس محمدی، مرام، دربند، منصوره شجاعی، زنان، شهرگان

جرم نرگس محمدی مرام اش بود…

 جوان است. باهوش و پرشور. زن است. مهربان  و شجاع. مادر است. فداکار و مسئول. همسر است. مطمئن و مستقل. آزادی را همچون ترانه ای ازلی از حفظ می خواند. بی سکته، بی سکون. همان ترانه که هرسه دربدرقه مرد خانه خوانده بودند، دعای راه همسر. همان آوا که سیمان …

بیشتر بخوانید