In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

جنبش، اشغال، وال استریت، ما ایرانی ها، آمریکا، آمنه کرمی

جنبش اشغال وال استریت و ما ایرانی ها

مردمان کشورهای غربی، مردمان خوشبختی هستند. این بهروزی، بادآورده نیست، و تنها به دلیل امنیت و وفور نعمت و تکنولوژی هم نیست بلکه به دلیل آن ممکن است باشد که در این جوامع باز و دموکراتیک، از هر اندیشه و ندای مخالف نظام سرمایه داری حتی…
ادامه مطلب ...