آشیان / برچسب آرشیوها:  جنبشی به نام محمد آزرم

برچسب آرشیوها:  جنبشی به نام محمد آزرم

جنبشی به نام محمد آزرم

اشاره: این متن با جرح و تعدیل و حذف بخش‌هایی از آن و همچنین تغییر تیتر، در روزنامه قانون، دوشنبه‌ی گذشته، ۱۵ اردیبهشت ماه به چاپ رسید. به منظور اعتراض به اِعمالِ تغییرات سلیقه‌ای در متن مقاله‌‌ای ادبی که تمام جزئیات، از تیتر گرفته تا پانوشت‌ها و هر جمله و …

بیشتر بخوانید