آشیان / برچسب آرشیوها:  حبس تعزیری، ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  حبس تعزیری، ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار، شهرگان، شهروند بی سی

یک سال حبس تعزیری برای ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار

ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار، به اتهام فعالیت برای دستیابی به انتخابات آزاد و انتشار اخبار جنبش سبز، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش خبرنگار کلمه، در حکم صادره برای این روزنامه نگار و فعال جنبش سبز، تلاش …

بیشتر بخوانید